Hírek            Felhívás!        Iskolánkról         Videóink         Galéria          Sportélet        Német N.O.     Újságcikkek       Naptárunk            Étlap          Ebédbefizetés      Kapcsolat

 

Ebédbefizetési határidők

Tisztelt Szülők, Gyerekek!

 

A 2016/2017. tanév étkezési térítési díj befizetésének és megrendelésének időpontjai, a következők lesznek:

2017. Június havi ügyeleti időre szóló étkezési téritési díj befizetés:
2017. 06. 12. (Hétfő) 8:00–tól 9:30-ig; 15:30-tól 17:00-ig
 

Xxxxxx havi étkezési térítési díj

ALSÓ TAGOZATOS OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

Étkezés száma

Napi térítési díj

Étkezési napok száma

Étkezés ára 100%

Étkezés ára 50%

3x étkezés

394 Ft.

x

x xxx Ft.

x xxx Ft.

1x étkezés

241 Ft.

x

x xxx Ft.

x xxx Ft.

 

Xxxxxx havi étkezési térítési díj

FELSŐ TAGOZATOS OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

Étkezés száma

Napi térítési díj

Étkezési napok száma

Étkezés ára 100%

Étkezés ára 50%

3x étkezés

418 Ft.

x

x xxx Ft.

x xxx Ft.

1x étkezés

260 Ft.

x

x xxx Ft.

x xxx Ft.

 
Helye: I. emeleti titkárság

   Az ingyenes, illetve kedvezményes étkezésre való  jogosultságot ismételten igazolni szükséges, ezért kérem a kedves szülőket, hogy a megfelelő dokumentumokat hozzák magukkal. / RGYK határozat, MÁK igazolás, Tartós beteg igazolás, stb./

 

   Felhívom a szülők figyelmét, hogy azon tanulók számára,  akiknél  a megrendelés a fenti időpontokban nem történik meg, 2016. szeptember 1-jén nem tudunk étkezést biztosítani.

 

   A további hónapok befizetési napjai egy későbbi időpontban kerülnek meghatározásra, melyről tájékoztatást az iskola honlapján, illetve az iskola épületében kifüggesztett hirdetésen találnak.

   Bármilyen étkezéssel kapcsolatos kérdésükre a +36(20) 331-9319 telefonszámon vagy a kerepesiskolaietkezes@gmail.com email címen kaphatnak választ.

   Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!

 

Iskolánkban tálalókonyha működik, melyet Kerepes Város Önkormányzata működtet.
 

Az étel szállítója: Zóna Mo. Kft.
2120 Dunakeszi Fő út 143.

 

Az étkeztetés igénybevételével kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet:

   1.  A nyilatkozatot annak a szülőnek kell aláírnia, aki a gyermek után bármely ellátást kap.

 

   2. Kedvezményekre való jogosultságok igazolása:

    2.1.  Ha a kedvezményre jogosító állapot fennállását hatósági döntés alapozza meg, akkor a   határozat másolatát,

    2.2.  Három vagy többgyermekes családban élő gyermek után járó  (Magyar Államkincstár által kiadott érvényes hatósági bizonyítvány)

    2.3.  Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezményt igazoló határozat másolatát.

    2.4.  Fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét a iskolának be kell nyújtani.

 

A fenti dokumentumokat (a továbbiakban: dokumentumok) a kézhezvételt követő 15 napon belül be kell nyújtani a nyilatkozattal együtt.

 

   3. Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy egyéb ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a
szülőnek/ kötelezettnek be kell jelentenie a tárgynapot megelőző munkanap reggel 9 óráig:

   - telefonon: +36(20) 331-9319 telefonszámon vagy,
   - személyesen az iskolában

    3.1.  9 óra után már másnapról sem, csak harmadnapról tudjuk kivenni a tanulót az étkezésről.

    3.2.  Tárgynapi ebédet lemondani nem lehet.

    3.3.  A telefonon lemondott étkezések árát a következő befizetésnél automatikusan jóváírjuk.

    3.4.  Hiányzás esetén az étkezést a 100%-os kedvezményben részesülő tanuló is köteles lemondani! Amennyiben ez nem történik meg  a tanuló részére a következő napon ebédet biztosítani nem tudunk.

    3.5.  Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy ha a gyermek hiányzása megfelelő időben dokumentálásra kerül (az első órát tartó tanár által) reggel 9óra 30 percig a „hiányzósfüzetben” úgy a gyermek másnapi étkezése automatikusan lemondásra kerül.

 

   4. Az étkezési térítési díjaknak az időpontjaiban a változtatás jogát fenntartjuk, ezért kérjük a kedves szülőket, hogy kísérjék figyelemmel az iskola hirdetőtábláját és a http://www.szechenyikerepes.hu/ebedbefizetes honlapot. 

 

   5.  A nyilatkozatban megjelöltek alapján a normatív kedvezmény legkorábban 2016. szeptember 1-től vehető igénybe.

 

   6.  A nyilatkozat elérhető papír alapon iskolában, valamint PDF formátumban ezen tájékoztatóval együtt letölthető az alábbi hivatkozásokra klikkelve:

Nyilatkozat normatív étkezési kedvezmény igényléséhez 2016-2017 letöltése

Tájékoztató 2016-2017 tanév letöltése

 

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek étkezésére tekintettel - betartani szíveskedjék!

  

 

 

Segítő együttműködésüket köszönöm!

                                                                                                                        Paróczai Sándorné 
                                                                                                                       Pénzügyi ügyintéző