Hírek            Felhívás!        Iskolánkról         Videóink         Galéria          Sportélet        Német N.O.     Újságcikkek       Naptárunk            Étlap          Ebédbefizetés      Kapcsolat

 

Közzétételi Lista

 

1.      Felvételi tájékoztató

Az iskola tanulói közösségének tagjává válni felvétel, vagy átvétel útján lehet.

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az intézményvezető dönt. Eltérő típusú közoktatási intézményből való átvétel esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie.

2.       A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Általános tantervű osztály: minimnálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Német nemzetiségi tanterv szerint tanuló osztály: minimálisan 1x27 fő

A beiratkozás feltétele a körzetben található lakhely. Elsősorban a körzetünkben lakó gyermekek felvételére van mód. Kérelem alapján lehetséges a körzeten kívül lakó gyermekek felvétele is, amennyiben az osztályok létszáma ezt megengedi.

Művészetoktatás:

Jelentkezés alapján történik a felvétel. Az első évben szolfézsoktatás folyik. Ezt követően van lehetőség hangszer választására. Ettől eltérni abban az esetben van lehetőség, ha a választandó hangszert tanító tanárnál megüresedik hely év közben.

A beiratkozásról szóló minden további tudnivaló megtalálható a Tartalom fül alatt a beiratkozási információkban

3.      Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségek

Térítési, egyéb díjfizetési kötelezettség nincs, tandíj fizetési kötelezettség csak a Művészetoktatás területen van, melynek feltételei az Információk fül alatt a dokumentumok között, a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészetoktatási térítési díj és tandíj megállapítási szabályai dokumentumban olvashatóak.

4.      A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nem voltak.

5.      Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Az iskola nyitva tartása tanítási napokon: 6.30 – 18.00 óráig

A tanévre tervezett jelentősebb rendezvények az Információk fül alatt az eseménynaptárban találhatóak meg.

6.      A pedagógiai szakmai külső ellenőrzés az intézményben nem volt

 

7.      Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program

Ezen dokumentumaink megtalálhatóak az Információk fül alatt, a dokumentumok között.

8.      Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége


s.sz. Név végzettség Szakképzettség tantárgyfelosztás
1 Belényesi Danica egyetem testnevelő tanár testnevelés
2 Bessenyeiné Horváth Stefánia egyetem német nyelv, rajz német nyelv, rajz
3 Botrágyiné Virágh Orsolya egyetem fuvolaművész tanár fuvola
4 Csótiné Ámon Szilvia főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom, óvodapedagógus tanító, napközi
5 Dancsa Nikoletta főiskola ember és társadalom műveltség terület tanító
6 Dóczi Judit főiskola  tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár tanító, napközi
7 Egediné Szécsi Krisztina főiskola, egyetem angol nyelv angol
8 Fazekasné Rácz Gabriella főiskola tanító, természetismeret tanító, napközi
9 Földesdi Mária Éva egyetem testnevelő, gyógytestnevelő tanár testnevelés
10 Gajda-Gaál Zsófia egyetem testnevelő, gyógytestnevelő tanár Testnevelő (GYED)
11 Gajdáné Krizsán Erika főiskola  tanító gyermekvédelmi felelős, tanító, napközi
12 Gróf Tiborné főiskola tanító, német nemzetiségi tanító tanító, német nemzetiségi tanító, napközi
13 Gulyás Zoltán főiskola biológia és földrajz szakos tanár természetismeret, földrajz, biológia, egészségtan
14 Herczegné Kenesei Edit főiskola  tanító tanító, napközi
15 Hévíz Csilla főiskola ének zene szakos tanár ének, szolfézs
16 Homokiné Bencze Judit főiskola terstnevelés és földrajz szakos tanár, pályaválasztási felelős, természetismeret, testnevelés
17 Kaczurné Méder Tímea főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom intézményvezető, tanító, napközi
18 Karó Valéria főiskola tanító munkaközösség vezető, tanító, napközi
19 Katona Gábor főiskola magyar nyelv, történelem magyar nyelv, történelem
20 Keserű Konrád főiskola gitár gitár
21 Kovács Krisztina főiskola magyar, történeelem szakos tanár történelem
22 Kozma Tamásné főiskola általános iskolai tanító tanító
23 Kővári Lászlóné főiskola matematika, népművelő, fizika szakos  tanár munkaközösség vezető, matematika, fizika,
24 Lakatos-Tar Judit főiskola tanító tanító (GYED)
25 Lobmayer Miklósné egyetem angol, orosz szakos tanár angol nyelv
26 Mészáros Klára főiskola magyar, orosz szakos  tanár munkaközösség vezető, magyar nyelv és irodalom
27 Nagy Attiláné főiskola magyar nyelv ésirodalom műveltségi terület tanító (GYED)
28 Nagy László főiskola matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos  tanár Mozgókép és médiaismeret
29 Nagy Tibor főiskola,egyetem kémia-technika szakos  tanár, programozó matematikus okleveles informatika tanár informatika
30 Nagyné Mándi Katalin főiskola földrajz-környezetvédelem szakos tanár tanító, napközi
31 Nagyné Szedlák Rozália főiskola tanító, rajz tanító, napközi
32 Popovics Zsuzsanna főiskola tanító tanító, napközi
33 Ragoncza Imre főiskola társastánc pedagógus, néptáncművész tánc és mozgás
34 Restás Andrea főiskola magyar nyev,művelődésszervező magyar nyelv
35 Révész Edit egyetem testnevelő, gyógytestnevelő tanár testnevelés
36 Ridegné Kiss Erika  főiskola angol nyelv és irodalom szakos tanár angol
37 Rózsa Zsuzsanna főiskola biológia kémia szakos tanár erkölcstan, napközi
38 Sallai Krisztina főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom tanító, napközi
39 Sallai Sándor főiskola matematika kémia szakos tanár környezetvédelmi oktatóközpont vezetője, matematika, kémia
40 Szabó Barbara főiskola vizuális kultúra tanító
41 Szabó Béla főiskola orosz-testnevelés szakos tanár intézményvezető helyettes, testnevelés
42 Szabó Katalin főiskola tanító, ember és társadalom ism,  hitoktató napközi
43 Szántó Ágnes főiskola tanító tanító, napközi
44 Szécsi Zsuzsanna egyetem tanító, német nyelv és irodalom szakos tanár német nemzetiségi tanító, napközi
45 Tirczka Albertina érettségi tanító tanító, napközi
46 Tóth Boglárka főiskola tanító, ember és társadalom ismeret tanító, napközi
47 Tóth Zoltán főiskola harsona tanár, kamaraművész trombita, furulya
48 Váray Anita főiskola tanító, matematika tanító, napközi
49 Vas Anikó főiskola angol nyelv, erkölcstan, 
50 Zibriczky Adrienn egyetem testnevelés műveltségi trület tanító

 

9.      A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

s.sz.

Név

végzettség

Szakképzettség

1.

Tőzsér Anita

egyetem

könyvtáros

2.

Nagy Ferenc

középfokú iskolai végzettség

informatika hálózat üzemeltető és telepítő

3.

Soltész Lukácsné

középfokú iskolai végzettség

külkereskedelmi üzletkötő, iskolatitkár

 

 

10.  Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

matematika

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

iskola

községi

6. évf.

453

472

456

465

1449

1446

1280

1437

1322

1435

1216

1436

8. évf.

422

473

459

460

1496

1572

1492

1550

1535

1549

1426

1558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szövegértés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. évf.

482

490

479

484

1453

1422

1306

1408

1364

1412

1258

1428

8. évf.

462

478

472

472

1500

1524

1510

1513

1474

1494

1464

1493

 

 

11.  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évismétlések száma 2012/13

Évfolyam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Évismétlők száma

0

1

2

0

1

2

1

0

 

12.  Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

az alsó tagozaton tanuló diákok számára

megnevezés

évf.

létszám

nap

óra

pedagógus

úszás

2. a

18

hétfő

12.00-13.45

Gaál Zsófia,       Bencze Judit

úszás

2. c

19

szerda

12.00-13.46

Gaál Zsófia,       Bencze Judit

úszás

4. o

28

hétfő

13.00-14.45

Gaál Zsófia,       Bencze Judit

tánc

2. a

19

szerda

13.00-14.46

Ragoncza Imre

tánc

2. c

20

csütörtök

13.00-14.47

Ragoncza Imre

tánc

4. o

29

csütörtök

12.00-12.45

Ragoncza Imre

rajz szakkör

3. évf.

22

csütörtök

15.00-17.00

Nagyné Szedlák Rozália

rajz szakkör

1-2. évf.

26

péntek

15.00-17.00

Karó Valéria

szolfézs

1-2. évf.

10

csütörtök péntek

13.00-13.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

1-2. évf.

6

hétfő, szerda

13.00-13.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

2. évf.

6

kedd, szerda

13.00-13.45 15.00-15.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

3. évf.

7

kedd, péntek

15.00-15.45

Hévíz Csilla

fejlesztő foglalkozás

1-4. évf.

15

naponta

06.45-07.30

Sallai Sándor,     Kővári Lászlóné, Mészáros Klára

angol szakkör

1. évf.

13

kedd, csütörtök

14.00-14.45

Szécsi Zsuzsanna

angol szakkör

2. évf.

13

péntek

13.00-13.45

Szécsi Zsuzsanna

angol szakkör

3. évf.

28

kedd

13.00-13.45

Szécsi Zsuzsanna

 

 

12.Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

a felső tagozaton, valamint a művészeti oktatásban tanuló diákok számára

megnevezés

évf.

létszám

nap

óra

pedagógus

angol felzárkóztató

7-8. évf.

2

kedd

14.00-14.45

Lobmayer Katalin

angol előkészítő

8. évf.

7

hétfő

13.00-13.45

Lobmayer Katalin

matek előkészítő

8. évf.

10

csütörtök

14.00-14.45

Sallai Sándor

magyar előkészítő

8. évf.

10

hétfő

14.00-14.45

Mészáros Klára

fuvola

2-8. évf.

10

kedd, csütörtök

12.00-16.45

Botrágyiné Virágh Orsolya

kamarazene

2-8. évf.

2

péntek

18.30-20.00

Botrágyiné Virágh Orsolya

furulya, trombita

2-8. évf.

12

kedd, péntek

12.30-18.30

Tóth Zoltán

zongora

2-8. évf.

12

hétfő, szombat

12.00-18.00  9.00-15.00

Földvári Beatriix

szolfézs

4-5. évf.

11

hétfő, csütörtök

14.00-14.45

Hévíz Csilla

énekkar

2-8. évf.

22

hétfő, csütörtök

15.00-15.45

Hévíz Csilla

zenei előkészítő

4-5. évf.

7

hétfő, csütörtök

16.00-16.45

Hévíz Csilla

rajz szakkör

5-8. évf.

 

péntek

13.00-14.30

Gyüre László

természetismeret szakkör

5-8. évf.

17

csütörtök

14.00-14.45

Gulyás Zoltán

természetvédelmi szakkör

5. évf.

10

kedd

14.00-14.45

Sallai Sándor

Riporter és rádiós szakkör

5-8. évf.

13

szerda

14.00-14.45

Müllnerné Szabó Margit

tömegsport

2.évf.

 

péntek

15.00-15.45

Bencze Judit

tömegsport

3.évf.

 

csütörtök

15.00-15.45

Bencze Judit

kézilabda

5-8. évf.

22

kedd

15.00-15.45

Gaál Zsófia

labdarúgás

4-8.évf.

20

péntek

14.00-14.45

Gaál Zsófia

kosárlabdázás

4-8.évf.

16

szerda

15.00-15.45

Gaál Zsófia

 

 

13.  Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (tartalmazza a Pedagógiai Program)

Iskolánkban a hétvégi házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

-          Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

-          Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot.

Iskolai dolgozatok szabályai:

-          Ha a szaktanár tantárgyi felmérőt írat, azt a helyi tanterv szerint értékeli és a százalékos értékelést osztályzatra váltja át. Eltérőek a közoktatási törvényben és jelen programunkban leírt szövegesen értékelt tanulócsoportok és tantárgyak.

-          Egy-egy tananyagegység lezárásakor a szaktanár témazárót írat a tanulókkal. Minden tanulónak minden témazárót (lehetőség szerint) meg kell írnia. A témazárók érdemjegyeinek kiemelt szerepe van.

-          A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük a fejlődési tendencia figyelembevételével.

-          Egy tanítási napon a tanuló csak kettő témazárót írhat, melynek időpontját a szaktanár egy héttel előbb bejelenti és bejegyzi az osztálynaplóba.

 

14.  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az érintett tanulók esetében a követelményeket és az időpontokat a vizsgára való jogosultság megszerzésével egy időben, az iskola igazgatója jelöli ki a helyi tanterv és a tanév rendjének figyelembe vételével.

 

15.  Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

osztályok

 

1. a

1. b

1. c

2. a

2. b

2. c

3. a

3. b

3. c

4.

5. a

5. b

6.

7.

8.

25

22

25

18

21

19

24

22

21

28

16

20

25

19

23