2015 Január

 


Újévköszöntő német nemzetiségi műsor

 

 A Széchenyi István Általános Iskola német nemzetiségi osztályai 2015. január 9-én délután 5 órakor tartották Újévköszöntő műsorukat a kerepesi Szent Anna templomban.

 A rendezvényen 9 osztályból több, mint 100 tanuló mutatta be német tudását a templom szentélyében kialakított színpadon, így köszöntve az új esztendőt, egyszersmind bemutatva szüleinek, hozzátartozóinak és az érdeklődőknek, mennyi mindent elsajátítottak már a németórákon.

 Az estét Nagy László igazgató úr és Springer János a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg, majd Lencse Balázs kántor úr köszöntötte az egybegyűlteket.

 A nemzetiségi osztályok egymás után adták elő műsoraikat, hallhattunk ismert német gyermekdalokat, és kortárs német költők verseit, láthattunk jelmezben előadva „A répa” című mesét, elhangzottak kiszámolók és népi gyermekjátékok, Christian Morgenstern versei valamint dramatizált nép- és műdalok.

 A jobb megértést szolgálva a kivetítőn képek kísérték a németül elhangzott szöveget, de volt osztály, aki az idegen nyelvű szöveget azonnal magyarra fordította a közönség számára.

 Kicsik és nagyok felváltva követték egymást a színpadon, de mindegyik osztály büszke lehetett magára, akár néhány hónapja, akár évek óta tanul németül, hiszen iskolánk egész alsó tagozatán német nemzetiségi képzés folyik már.

 Az egy órás műsor létrejöttében sokaknak tartozunk köszönettel, Frajna András atyának, hogy lehetőséget teremtett a templom használatára, Lencse Balázs kántor úrnak, aki kitartóan segítette a munkánkat, Nagy László igazgató úrnak a hangosításért, Springer Jánosnak és Springer Krisztinának a Német Önkormányzattól a műsor felvételeinek elkészítéséért, Horváth Teréziának, aki türelmesen végigvárta a templomi próbákat, Nagy Ferencnek a technikai segítségért, Gyurka Eszternek a Power Point programért és Gyurka Emesének a háttérmunkáért, minden osztályfőnöknek, aki fáradhatatlanul kísérte osztályát és felügyelt a gördülékeny színpadi váltásokra és a szülőknek, hogy lehetőséget teremtettek a gyerekeknek a műsor részvételében.

 Jövőre találkozunk ugyanitt, reméljük, hogy még néhány új első osztállyal többen és természetesen még több német tudással!

 

                                                                                         Grófné Erzsébet                  Szécsi Zsuzsanna

                                                                                      német nemzetiségi tanítók